Шарен живот

Јуксин Рајт е ревидиран снабдувач во СВЕТ КИНА. Кој бил на ревизијата на страницата од надзорниот инспекторат СГС во 2016 година. Оценето е и утврдивме дека сме во согласност со барањата на стандардниот опсег GB / T19001-2016 / ISO9001: 2015 Обработка и производство на метални делови во 2016 година. Со дозвола за увоз и извоз издадена од кинеска влада, имаме права на самостојно увоз и извоз.

gr
sdv
qwe
ge
czx
daw